ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Zbigniew Dziembowski ,  PL 44-100  Gliwice ,  ul. Gen.J.Sowińskiego 5 ,  (IMN - Budynek C) Tel: (+48) 322 380 680   |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Mobile: (+48) 601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski   |   Tel. (+48) 601 41 38 22  |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

 Link to :   www.ratownictwo.com.pl     -     www.fobacon.online     -     www.fobacon.pl     -     www.soyer.info.pl     -     www.soyer.pro 

PL  |  EN  |  DE  |  RU 

COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - www.srm-technology.eu
FOBACON GB3   (dawniej  deFcon GB3)   Środek       do       dekontaminacji       skażeń       biologicznych (dezynfekcji)   zawierający   kwas   nadoctowy.   Zabija   bakterie, wirusy,    zarodniki    i    grzyby.    Środek    przeznaczony    jest    do zastosowania    w    naszych    systemach    do    dekontaminacji pianą      FOBACON   40-T ,      FOBACON   40-F ,      FOBACON   100 ,           FOBACON 200 Quick FOBACON   oraz  Quick FOBACON II Właściwości FOBACON GB3 (WOFASTERIL ® ):  - Wysoce skuteczny środek bakteriobójczy. - Zawiera kwas nadoctowy. - Zabija bakterie, wirusy, zarodniki i grzyby. - Sprawdzona skuteczność przeciwko przetrwalnikom wąglika, ASF oraz koronawirusowi SARS-CoV-2 (COVID-19)  - Działa szybko nawet przy niewielkich ilościach - Higieniczny i bezpieczny dla środowiska - Termostabilny  - W temperaturze 0°C czas ekspozycji nie ulega wydłużeniu. - W przypadku zastosowania płynu niezamarzającego (glikol) dezynfekcję lub dekontaminację można przeprowadzić w temperaturze do około -25°C. Dystrybucja: P.T.H. COMPART - Z.Dziembowski, 44-100 Gliwice, ul.Sowińskiego 5 (IMN Budynek C) Tel. (+48) 601 41 38 22 , e-mail: compart©fobacon.pl  Środek     WOFASTERIL ®      do     stosowania     w     dezynfekcji powierzchni,    sprzętu    ochronnego    i    pojazdów    najlepiej łączyć   zgodnie   ze   specyfikacją   w   stosunku   1:3   z   dodatkiem buforowym ALCAPUR ® W   celu   przygotowania   20   Litrów   piany   do   biologicznego odkażania    sprzętu    i    materiałów    FOBACON    GB3    (deFcon GB3)   o   stężeniu   1%   do   kanistra   lub   zbiornika   zawierającego 19,2    Litra    wody    należy    dodać        0,6    Litra    preparatu spieniającego      ALCAPUR ® ,   a   następnie   powoli   dodać      0,2 Litra    preparatu    odkażającego        WOFASTERIL ® .    Następnie należy    dokładnie    wymieszać.    Uwaga:    środek    może    się pienić! Piana    odkażająca    FOBACON    GB3    ( WOFASTERIL ® )    w stężeniu    0,5%    może    być    stosowana    do    biologicznego odkażania osób. Należy   zwrócić   uwagę   na   kartę   charakterystyki   oraz   tabelę mieszania! Przygotowanych   roztworów   nie   wolno   ponownie   wlewać   do pojemnika na koncentrat. Skład zestawu FOBACON GB3:    - 1 x 5 L  Pojemnik z preparatem odkażającym  WOFASTERIL ®   - 3 x 5 L  Pojemnik z preparatem spieniającym  ALCAPUR ®   do przygotowania gotowego do użycia roztworu do dekontaminacji typu B.
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu FOBACON - Skuteczna dekontaminacja pianą - PTH COMPART Z Dziembowski (OiB) FOBACON - System dekontaminacji pianą - PTH COMPART Z Dziembowski (Ochrona środowiska)
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
ratownictwo.com.pl
P.T.H.“COMPART” Z.Dziembowski, PL 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5  Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Mobile:  (+48)  601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski  |  Tel: (+48) 601 41 38 22  |  Fax: (+48) 322 380680 | Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

Link to :     ratownictwo.com.pl      -      fobacon.online      -      fobacon.pl   -  

www.soyer.info.pl     -     www.srm-technology.eu     -     www.soyer.pro 

PL   |   EN   |   DE   |   RU  

THE
FOBACON GB3   (dawniej  deFcon GB3)   Środek     do     dekontaminacji     skażeń     biologicznych (dezynfekcji)     zawierający     kwas     nadoctowy.     Zabija bakterie,      wirusy,      zarodniki      i      grzyby.      Środek przeznaczony     jest     do     zastosowania     w     naszych systemach   do   dekontaminacji   pianą   FOBACON   40-T ,     FOBACON    40-F ,        FOBACON    100 ,        FOBACON    200 ,      Quick FOBACON    oraz   Quick FOBACON II . Właściwości FOBACON GB3 (WOFASTERIL ® ):  - Wysoce skuteczny środek bakteriobójczy - Zawiera kwas nadoctowy. - Zabija bakterie, wirusy, zarodniki i grzyby. -   Sprawdzona   skuteczność   przeciwko   przetrwalnikom wąglika, ASF i koronawirus. SARS-CoV-2 (COVID-19)  - Działa szybko nawet przy niewielkich ilościach - Higieniczny i bezpieczny dla środowiska - Termostabilny  - W temp. 0°C czas ekspozycji nie ulega wydłużeniu. -   W   przypadku   zastosowania   płynu   niezamarzającego (glikol)     dezynfekcję     lub     dekontaminację     można przeprowadzić w temperaturze do około -25°C. Dystrybucja: P.T.H. COMPART - Z.Dziembowski, 44-100 Gliwice, ul.Sowińskiego 5 (IMN Budynek C) Tel. (+48) 601 41 38 22 , e-mail: compart©fobacon.pl  Środek    WOFASTERIL ®     do    stosowania    w    dezynfekcji powierzchni,   sprzętu   ochronnego   i   pojazdów   najlepiej łączyć    zgodnie    ze    specyfikacją    w    stosunku    1:3    z dodatkiem buforowym ALCAPUR ® W      celu      przygotowania      20      Litrów      piany      do biologicznego      odkażania      sprzętu      i      materiałów FOBACON    GB3    (deFcon    GB3)    o    stężeniu    1%    do kanistra   zawierającego   19,2   Litra   wody   należy   dodać     0,6    Litra    preparatu    spieniającego        ALCAPUR ® ,    a następnie     powoli     dodać          0,2     Litra     preparatu odkażającego          WOFASTERIL ® .     Następnie     należy dokładnie wymieszać. Uwaga: środek może się pienić! Piana   odkażająca   FOBACON   GB3   ( WOFASTERIL ® )   w stężeniu   0,5%   może   być   stosowana   do   biologicznego odkażania osób. Należy   zwrócić   uwagę   na   kartę   charakterystyki   oraz tabelę mieszania! Przygotowanych     roztworów     nie     wolno     ponownie wlewać do pojemnika na koncentrat. Skład zestawu FOBACON GB3:    -    1    x    5    L        Pojemnik    z    preparatem    odkażającym      WOFASTERIL ®   -    3    x    5    L        Pojemnik    z    preparatem    spieniającym      ALCAPUR ®   do    przygotowania    gotowego    do    użycia    roztworu    do dekontaminacji typu B.
FOBACON GB3 (deFcon GB3) Pobierz PDF Pobierz PDF
NAWIGACJA - MENU NAWIGACJA - MENU